w.k. roentgen

w.k. roentgen teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı