x-element

x-element teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-element x-elemanı

x-element terimi için benzer kelimeler ve anlamları

chemical element kimyasal element
element eleman
essential element temel unsuru
extrachromosomal element ekstrakromozomal element
formative element biçimlendirici eleman
fuel element yakıt elemanı
heating element isıtma elemanı
ideal element ideal eleman
identity element kimlik elemanı
in one's element birinde & # x27; s
insertion element ekleme elemanı
major element ana unsur
minor element küçük eleman
out of one's element öğenin dışında
peltier element peltier elemanı
rare-earth element nadir toprak elementi
rolling-element bearing yuvarlanma elemanı yatağı
sieve-tube element elek-tüp elemanı
symmetry element simetri elemanı
trace element iz element
tracheary element tracheary öğesi
transactinide element transactinide element
transition element geçiş elemanı
transuranic element transuranik element
typing element yazım elemanı
unit element birim eleman
vessel element gemi elemanı
filter element filtre elemanı
cost element maliyet unsuru
finite element sonlu elemanlar
time element zaman elemanı
sealing element sızdırmazlık elemanı
sensing element hassas element
human element insan unsuru
finite element method sonlu elemanlar yöntemi
in his element onun öğesinde
grant element hibe elemanı
element of surprise sürpriz unsuru
rolling element yuvarlanma elemanı
profit element kar unsuru
control element kontrol elemanı
heater element ısıtıcı elemanı
air cleaner element hava filtresi
switching element anahtarlama elemanı
spring element yay elemanı
defining element tanımlayıcı eleman
cooling element soğutma elemanı
in my element benim elementimde
material element malzeme elemanı
child element alt öğe