x-element

x-element teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-element x-elemanı