vainly

vainly teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vainly boşuna

vainly terimi için benzer kelimeler ve anlamları

vainly trying boşuna çalışıyorum