vainly

vainly teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vainly boşuna