vain

vain teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı