vain

vain teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vain nafile