vaguer

vaguer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vaguer vaguer