vagueness

vagueness teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı