vaginoplasty

vaginoplasty teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vaginoplasty vajinoplasti