ulsan

ulsan teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ulsan ulsan