ulcerate

ulcerate teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ulcerate ülserleşmek

ulcerate terimi için benzer kelimeler ve anlamları

and ulcerate ve ülserli