ukrainian

ukrainian teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ukrainian ukrayna