uilleann pipes

uilleann pipes teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
uilleann pipes gayda

uilleann pipes terimi için benzer kelimeler ve anlamları

uilleann uilleann
leader pipes and waste pipes lider borular ve atık borular
irish pipes irlandalı borular
pandean pipes pandean boruları
pipes borular
pipes of pan tava boruları
uillean pipes illean boruları
union pipes sendika boruları
sewage pipes kanalizasyon boruları
pipes and fittings boru ve ek parçaları
leaking pipes sızdıran borular
sounding pipes sondaj boruları
pipes and tubes borular ve tüpler
leaky pipes sızdıran borular
tubes and pipes tüpler ve borular
rainwater pipes yağmur suyu boruları
clogged pipes tıkanmış borular
pipes up borular
kimberlite pipes kimberlit borular
heated pipes ısıtmalı borular
network of pipes boru ağı
named pipes adlandırılmış borular
pipes and hoses borular ve hortumlar
frozen pipes donmuş borular
pipes fittings boru bağlantı parçaları
hot water pipes sıcak su boruları
carbon steel seamless pipes karbonlu çelik dikişsiz borular
transport pipes taşıma boruları
large diameter pipes büyük çaplı borular
old pipes eski borular
rain pipes yağmur boruları
bursting of water pipes su borularının patlaması
raw pipes ham borular
chilled water pipes soğutulmuş su boruları
pipes hoses borular
pipes in good iyi borular
pipes and wires borular ve teller
bursting pipes patlama boruları
set of pipes boru seti
pipes and vessels borular ve gemiler
fittings and pipes bağlantı parçaları ve borular
gi pipes gi boruları
pipes run borular
flow through pipes borulardan akış
damaged pipes hasarlı borular
pipes position borular konumu
the pipes burst borular patladı
coating pipes kaplama boruları
relining pipes boşaltma boruları
sanitation pipes sanitasyon boruları