uighur

uighur teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
uighur uygur