uighur

uighur teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı