uhuru

uhuru teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
uhuru uhuru

uhuru terimi için benzer kelimeler ve anlamları

uhuru peak uhuru tepe