ugrian

ugrian teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ugrian ugrian

ugrian terimi için benzer kelimeler ve anlamları

finno-ugrian fin-ural
finno-ugrian studies finno-ugrian çalışmaları