tacks

tacks teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı