tackiness

tackiness teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tackiness yapışkanlık

tackiness terimi için benzer kelimeler ve anlamları

tackiness additives yapışkanlık katkıları
surface tackiness yüzey yapışkanlığı