tachyphagia

tachyphagia teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tachyphagia tachyphagia