tacheometry

tacheometry teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tacheometry takimetri