tabulate

tabulate teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı