tabular

tabular teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tabular yassı

tabular terimi için benzer kelimeler ve anlamları

tabular format tablo biçimi
tabular data tablo verileri
tabular summary tablo özeti
in tabular form tablo şeklinde
tabular listing sekmeli liste
tabular display sekmeli ekran
tabular view tablo görünümü
tabular report tablo raporu
tabular overview sekmeli genel bakış
tabular material tabular malzemesi
tabular value tablo değeri
tabular presentation tablo halinde sunum
tabular trend tablo eğilimi
tabular curriculum vitae tablo şeklinde özgeçmiş
tabular information tablo bilgileri
tabular layout tablo düzeni
tabular disclosure tablo açıklaması
in a tabular format tablo biçiminde
tabular list tablo listesi
tabular grid çizelge ızgarası
tabular summaries tablo özetleri
tabular representation tablo gösterimi
tabular section sekmeli bölüm
tabular alumina tabular alümina
tabular method tablo yöntemi
graphical and tabular trends grafik ve tablo eğilimleri
tabular matrix çizelge matrisi
presented in tabular form tablo şeklinde sunulmuştur
non-tabular olmayan tablo
a tabular overview tablo halinde genel bakış
tabular fashion tablo modası
tabular questions sekmeli sorular
tabular amounts tablo miktarları
tabular results tablo sonuçları
tabular reporting tablo halinde raporlama
tabular editing tablo düzenleme
tabular listing of all clinical studies tüm klinik çalışmaların tablo halinde listelenmesi
tabular lenses tabular lensler
curriculum vitae in tabular form tablo şeklinde özgeçmiş
trend tabular trend tablosu
tabular deformation tabular deformasyonu
a tabular summary tablo halinde özet
displayed in tabular form sekmeli biçimde görüntülenir
graphical or tabular grafiksel veya tablo halinde
in tabular and graphical formats tablo ve grafik formatlarında
tabular figures tablo rakamları
in tabular tablo halinde
tabular area tablo alanı
tabular, graphic tablo, grafik