tabouret

tabouret teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tabouret kasnak