tabora

tabora teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tabora tabora