tabled

tabled teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tabled masaya

tabled terimi için benzer kelimeler ve anlamları

was tabled masaya kondu
will be tabled masaya alınacak
to be tabled tablolanacak
were tabled masalandı
has tabled tablo yaptı
tabled at the meeting toplantıda sıralandı
documents tabled belgeli tablo
tabled in parliament mecliste yayınlandı
tabled a motion bir hareket düzenledi
tabled the summary özeti sıraladı
tabled proposals tablo teklifleri
tabled for için tablo
have tabled tablo açtım
had been tabled tablo olmuştu
tabled for adoption evlat edinmek için masaya yatırıldı
are tabled masalı
tabled before daha önce tabled
tabled to the meeting toplantıya katıldı
tabled the idea fikri sıraladı
have been tabled masaya kondu
amendments tabled in committee değişiklikler komitede yer aldı
amendment tabled değişiklik düzenlendi
tabled a proposal teklif vermiş
document tabled belgeli tablo
tabled a draft taslak düzenledi
due to be tabled masaya yatırılmış olmak
documents were tabled belgeler masaya verildi
proposal tabled teklif verildi
tabled amendments tablo değişiklikleri
tabled and discussed masaya kondu ve tartışıldı
tabled by the commission komisyon tarafından masaya verildi
tabled for consideration dikkate almak için masaya
proposals have been tabled teklifler masaya yatırıldı
amendments have been tabled değişiklikler masaya yatırıldı
may be tabled masalanmış olabilir
a proposal was tabled bir teklif düzenlendi
tabled before congress kongre öncesi tablo halinde verildi
a proposal tabled by tarafından sunulan bir teklif
tabled on the agenda gündemde yer aldı
are tabled for consideration değerlendirme için masaya yatırıldı
this topic was tabled bu konu sıralandı
resolution will be tabled çözünürlük masaya yatırılacak
must be tabled tablolanmalı
amendments tabled by tarafından tadil edilen değişiklikler
are formally tabled resmen tablo halinde
a draft bill was tabled bir taslak taslak hazırlandı
budget was tabled bütçe sıralandı
the issues tabled sorunlar tartışıldı
tabled below aşağıda listelenmiştir
the meeting was tabled toplantı masaya oturdu