table-turning

table-turning teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
table-turning ruhun masayı çevirmesi

table-turning terimi için benzer kelimeler ve anlamları

table turning masa dönüşü
table a table masa masa
operating table table ameliyat masası tablosu
ball turning top dönüm
bamboo turning bambu dönüm
bobbin turning bobin dönüm
bottle turning şişe tornalama
engine turning motor dönüşü
half-turning yarım dönüm
sausage turning sosis dönüm
turning döndürme
turning chisel keski dönüm
turning circle dönen daire
turning piece dönüm parçası
turning point dönüm noktası
wood turning ahşap tornalama
turning tables dönen masalar
turning gear dönüm dişli
turning radius dönüş yarıçapı
turning over ters çevirmek
turning around etrafında dönen
turning away geri çevirmek
a turning point bir dönüm noktası
tossing and turning savurma ve dönme
turning machine torna makinesi
turning back geri dönme
turning basin dönüm havuzu
head-turning baş döndürücü
by turning çevirerek
turning down aşağı çevirmek
turning a blind eye kör bir göz çevirmek
turning the tide gelgit dönüm
turning device dönüm cihazı
turning heads dönüm kafaları
are turning to dönüyor
no turning back geri dönüş yok
turning a corner köşe çevirmek
turning vanes dönüm kanatları
turning the corner köşeyi döndürmek
major turning point ana dönüm noktası
turning movement dönme hareketi
is turning dönüyor
turning round dönüm
turning diameter dönüm çapı
turning knob döner düğme
marked a turning point bir dönüm noktası olarak işaretlenmiş
turning away from uzaklaşmak
twisting and turning bükme ve döndürme
turning wheel dönme çarkı
turning angle dönüş açısı