c sweet

c sweet teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c sweet c tatlı

c sweet terimi için benzer kelimeler ve anlamları

is sweet sweet tatlı tatlı
very sweet sweet çok tatlı tatlı
boiled sweet haşlanmış tatlı
home, sweet home evim güzel evim
honey-sweet tatlı bal
parting is such sweet sorrow ayrılık tatlı bir hüzündür
short and sweet kısa ve güzel
summer-sweet yaz-tatlı
sweet tatlı
sweet adeline tatlı adeline
sweet almond tatlı badem
sweet almond oil tatlı badem yağı
sweet alyssum tatlı alyssum
sweet basil tatlı fesleğen
sweet bay sweet bay
sweet birch tatlı huş
sweet calamus tatlı calamus
sweet cassava tatlı manyok
sweet cherry tatlı kiraz
sweet chestnut tatlı kestane
sweet cicely tatlı tatlı
sweet cider elma şırası
sweet clover tatlı yonca
sweet corn şeker mısır
sweet dreams tatlı rüyalar
sweet fern tatlı eğrelti
sweet grass tatlı çimen
sweet gum tatlı sakız
sweet marjoram tatlı mercanköşk
sweet marten tatlı sansar
sweet mock orange tatlı sahte turuncu
sweet nothings tatlı sözler
sweet oil kolza yağı
sweet on, be tatlım, ol
sweet orange tatlı portakalı
sweet pea bezelye
sweet pepper tatlı biber
sweet pepperbush tatlı biber
sweet potato tatlı patates
sweet roll çörek
sweet shop tatlı dükkanı
sweet shrub tatlı çalı
sweet sorghum tatlı sorgum
sweet spire tatlı sivri
sweet spirit of nitre tatlı nitre ruhu
sweet spot zayıf nokta
sweet tooth tatlı diş
sweet vernal grass tatlı yerel çimen
sweet viburnum tatlı kartopu
sweet violet tatlı menekşe