sacralized

sacralized teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacralized kutsallaştırılarak