sacralize

sacralize teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacralize kutsaldan