sacrad

sacrad teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacrad sacrad