sackable

sackable teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sackable sackable