sachs

sachs teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sachs sachs