sacher torte

sacher torte teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacher torte sacher torte

sacher torte terimi için benzer kelimeler ve anlamları

linzer torte linzer torte
torte turta
sacher-masoch sacher-masoch
sacher cake sacher pastası