sachem

sachem teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sachem parti lideri