sacculus

sacculus teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacculus sakkulus