saccharum

saccharum teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
saccharum saccharum

saccharum terimi için benzer kelimeler ve anlamları

saccharum officinarum saccharum officinarum