saccharometabolism

saccharometabolism teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı