saccharify

saccharify teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
saccharify şekerlemek