saccadic

saccadic teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
saccadic saccadic

saccadic terimi için benzer kelimeler ve anlamları

saccadic eye movement sakkadik göz hareketi
saccadic movement sakkadik hareket