sabre-toothed tiger

sabre-toothed tiger teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sabre-toothed tiger kılıç dişli kaplan

sabre-toothed tiger terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sabre-toothed cat kılıç dişli kedi
saber-toothed tiger kılıç dişli kaplan
tiger! tiger! burning bright kaplan! kaplan! yakıcı aydınlık
tiger, tiger kaplan, kaplan
sabre kılıç
sabre-rattling kılıç sarsma
sabre saw kılıç gördüm
amadeus sabre galileo amadeus saber galileo
sabre 4000 kılıç 4000
sabre holdings kılıç işletmeler
sabre-tooth cat kılıç dişi kedi
sabre airline solutions sabre havayolu çözümleri
shape a sabre bir kılıç şekli
sabre-wielding kılıç wielding
in sabre kılıçta
sabre dance kılıç dansı
sabre l kılıç l
amadeus and sabre gds amadeus ve sabre gds
saber-toothed kılıç dişli
saw-toothed testere dişli
snaggle toothed takma dişli
snaggle-toothed snaggle dişli
toothed dişli
toothed whale dişli balina
gat-toothed gat dişli
gap-toothed dişleri aralıklı
toothed belt dişli kayış
toothed rack dişli raf
toothed whales dişli balinalar
toothed wheel dişli çark
fine-toothed comb ince dişli tarak
toothed gear dişli dişli
toothed belt drive dişli kayış tahrik
toothed rim dişli ağız
toothed comb dişli tarak
wide-toothed comb geniş dişli tarak
toothed blade dişli bıçak
toothed ring dişli halka
fine-toothed ince dişli
toothed lock washer dişli kilit yıkayıcı
toothed gearing dişli dişli
toothed bar dişli çubuk
toothed disc dişli disk
toothed spatula dişli spatula
toothed washer dişli yıkayıcı
toothed edge dişli kenar
toothed saw dişli testere
toothed and baleen whales dişli ve balina balinaları
toothed plate dişli plaka
toothed drive belt dişli tahrik kayışı