b/s

b/s teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b/s b / s