b/c

b/c teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b/c milattan önce