b.sc.

b.sc. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b.sc. lisans