b.s.t. and i.e.

b.s.t. and i.e. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b.s.t. and i.e. b.s.t. ve ben