b.s.m.

b.s.m. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b.s.m. b.s.m.