radar beacon

radar beacon teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
radar beacon radar feneri