racon

racon teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racon radar huzmesi

racon terimi için benzer kelimeler ve anlamları

c.f. racon bakınız: radar huzmesi