racketeering

racketeering teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racketeering şantaj