racine

racine teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racine racine