racialist

racialist teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racialist ırkçı