racemous

racemous teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racemous racemous