racemization

racemization teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racemization rasemikleştirmenin